1933-1936     1937-1939     1940     1941     1942     1943     1944     1945

1937 | Juli • Concentratiekamp Sachsenhausen gebouwd
1937 | 17 oktober • Rellen in Sudetenland
1938 | 12 maart • ‘Anschluss’ van Oostenrijk bij Duitsland
1938 | 8 augustus • Concentratiekamp Mauthausen in gebruik
1938 | 29 september • Verdrag van München
1938 | 1 oktober • Duitsland bezet Sudetenland
1938 | 9 november • Kristallnacht
1939 | 15 maart • Duitsland bezet Tsjecho-Slowakije
1939 | 15 mei • Concentratiekamp voor vrouwen
1939 | 1 september • Begin Tweede Wereldoorlog
1939 | 23 augustus • Niet-aanvalsverdrag Duitsland en Sovjet-Unie
1939 | 17 september • Sovjet-Unie valt Oost-Polen binnen
1939 |30 november • De Sovjet-Unie valt Finland aan

1937 | Juli • Concentratiekamp Sachsenhausen gebouwd

Politieke gevangenen moesten het kamp bouwen.

1937 | 17 oktober • Rellen in Sudetenland

Hitler-aanhangers ontketenen rellen in het Tsjechische deel van Sudetenland, een gebied waar veel Duitstalige mensen wonen.

1938 | 12 maart • ‘Anschluss’ van Oostenrijk bij Duitsland

Duitse troepen marcheren Oostenrijk binnen en het land wordt bij Duitsland gevoegd. De meeste Oostenrijkers waren bepaald geen aanhangers van Hitler. De Oostenrijke nazi-partij was in 1934 zelfs verboden. Maar de Oostenrijkse regering denkt kansloos te zijn tegen de Duitse legers en draagt de macht over aan Hitler.

1938 | 8 augustus • Concentratiekamp Mauthausen in gebruik

Dit kamp in Oostenrijk is eerst bestemd voor politieke gevangenen Later worden er ook roma, sinti, vele joden (vooral uit Polen en Hongarije) en Sovjet-krijgsgevangenen naartoe gestuurd.

1938 | 29 september • Verdrag van München

De Britse premier Chamberlain sluit bij besprekingen in München een verdrag met Hitler. Duitsland mag Sudetenland in bezit nemen. Volgens Chamberlain zal het daardoor vrede blijven ("Peace in our time").

1938 | 1 oktober • Duitsland bezet Sudetenland

1938 | 9 november • Kristallnacht

In heel Duitsland vallen opgehitste menigten joodse huizen, winkels en synagogen aan. De benaming 'Kristallnacht' verwijst naar de talloze ramen die worden ingegooid. De volgende dagen worden 30.000 joden opgepakt en in concentratiekampen opgesloten.

1939 | 15 maart • Duitsland bezet Tsjecho-Slowakije

De bezetting van heel Tsjecho-Slowakije(tegenwoordig Tsjechië en Slowakije) was juist niet afgesproken in het Verdrag van München. Chamberlain protesteert, maar doet niets.

1939 | 15 mei • Concentratiekamp voor vrouwen

In Ravensbrück wordt een concentratiekamp speciaal voor vrouwen in gebruik genomen.

1939 | 1 september • Begin Tweede Wereldoorlog

Duitsland valt Polen aan. Groot-Brittannië en Frankrijk hadden een verdrag met Polen. Door de aanval komen zij in oorlog met Duitsland. Ook Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, India en Canada (vroegere koloniën van Groot-Brittannië en daar nog steeds mee verbonden) verklaren Duitsland de oorlog. De acht landen samen heten 'de Geallieerden'. Nederland kiest geen partij. Net als in de Eerste Wereldoorlog blijft het 'neutraal'. Ook de Verenigde Staten blijven neutraal.    

1939 | 23 augustus • Niet-aanvalsverdrag Duitsland en Sovjet-Unie

Het niet-aanvalsverdrag komt als een grote verrassing, want Duitsland en de Sovjet-Unie zijn vijanden. Ze maken ook geheime afspraken. Duitsland mag z'n gang gaan in West-Europa en West-Polen, de Sovjet-Unie in Noord-Oost-Europa en Oost-Polen.

1939 | 17 september • Sovjet-Unie valt Oost-Polen binnen

1939 |30 november • De Sovjet-Unie valt Finland aan