Gastsprekers: ooggetuigen van de oorlog

Het oorlogsverleden speelt nog altijd door in het heden, zo wil dit lespakket duidelijk maken. Een van de beste aanvullingen is een ooggetuige in uw klas. Wilt u uw leerlingen laten praten met iemand die de oorlog zelf heeft meegemaakt?
Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden verzorgt kostenloos de aanwezigheid van een (getrainde) gastspreker in de klas. Dit duurt een lesuur. U kunt overleggen over de mogelijkheden, ook wat betreft de educatieve aanpak. Neem contact op met het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en vraag naar het Steunpunt Gastsprekers, tel. 0593 – 59 26 00.
Zie ook www.steunpuntgastsprekers.nl

Rozette Kats
Rozette Kats is een van de gastsprekers. Zij heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het educatieve materiaal ‘Joodse kinderen in kamp Vught’ en kan dus een optimale aansluiting op uw lessenserie verzorgen.