Voor docenten

Hier vindt u extra downloads van de docentenhandleiding (met bijlagen) en de werkbladen voor vmbo en havo/vwo. Om het u gemakkelijker te maken, zijn er ook docentenversies van de werkbladen beschikbaar, waarin (mogelijke) antwoorden zijn opgenomen.

  • NB 1: de vmbo en havo/vwo versie gaan uit van dezelfde opzet en dezelfde bronnen maar wijken vaak af in vraagstelling.
  • NB 2: er is ook een online versie van het lespakket (vmbo-niveau). Deze verschilt van de papieren versie doordat enkele bronnen nu in de vorm van filmpjes zijn. Probeer het zelf!

Studiedagen voor docenten in het VO

Stichting Sobibor organiseerde van 2009 tot 2011 studiedagen voor docenten in het VO. Dit gebeurde in samenwerking met verschillende oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra in het land, zodat elke regio werd bereikt. De eerste studiedag vond in 2009 plaats in Verzetsmuseum Friesland; de tweede op in oktober in bibliotheek Velsen te IJmuiden, de derde in november in Verzetsmuseum Zuid-Holland. In 2010 werd een studiedag gehouden bij het CIDI in Den Haag. De laatste studiedag, in dit geval studie-ochtend, was zondag 5 juni 2011 in Nationaal Monument Kamp Vught. Diezelfde dag vond de herdenking plaats van het Kindertransport vanuit Vught en de opening van een tentoonstelling hierover.

De studiedagen zijn inmiddels voorbij. Mocht u meer informatie willen over het verloop en de opbrengst: info@joodsekindereninkampvught.nl

De studiedagen werden mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Levi Lassen
een bijdrage van Maror en