Colofon

Deze website, de dvd Joodse kinderen in kamp Vught en het lesmateriaal zijn een product van Mirjam Huffener, Werkgroep ZART van de Stichting Sobibor (2007).
De werkgroep ZART werd in 2001 opgericht ten bate van het project ‘Joodse kinderen in kamp Vught’ en bestond uit Mirjam Huffener (projectleider), Janneke de Moei en Jules Schelvis (oprichter en voormalig voorzitter Stichting Sobibor). Zij werden in het bijzonder bijgestaan door Jetje Manheim (voorzitter Stichting Sobibor), Arie van Dalen en Rozette Kats.

contact via: mirjam@circussinistra.nl

Dvd

Realisatie: Jules Bohnen Media bv
Regie: Sara Beumer en Jules Bohnen
Research en documentatie: Janneke de Moei
Interviews: Jules Bohnen, bijgestaan door Janneke de Moei
Camera: Matthijs Hoitsma en Max Rauch
Geluid: Boy van Hattum
Editing, montage, vormgeving: Sara Beumer, Maarten in ’t Hout, Chiel Wintermans en Mattijs de Wit
Muziek: Cor Bolten en Ed Elting
Ontwerp dvd-menu: Ed Elting
Authoring: Paul de Boer
Redactie: Alex Bakker, Sara Beumer, Jules Bohnen, Mirjam Huffener, Janneke de Moei en Christel Tijenk
Vormgeving packaging: Mirjam Huffener (Circus Sinistra) i.s.m. Luciana Macaluso (Studio Macaluso); foto omslag: Ed Elting

Website

Ontwikkeling en techniek: Frank Huffener (Duckbite)
Vormgeving: Mirjam Huffener (Circus Sinistra)
(Eind)redactie: Arie van Dalen en Alex Bakker

Lesmateriaal

Ontwikkeling en redactie: Alex Bakker
Educatief concept: Rozette Kats en Janneke de Moei
Vormgeving: Mirjam Huffener (Circus Sinistra)

Tijdlijnen

Research en redactie: Arie van Dalen
Eindredactie: Alex Bakker
Techniek en realisatie: Ronald Huffener (Kingron Webdesign)
Vormgeving: Luciana Macaluso (Studio Macaluso) i.s.m. Circus Sinistra en Kingron Webdesign

Persoonlijke Verhalen

Teksten: Janneke de Moei
Eindredactie: Arie van Dalen

Rechten van het Kind

Redactie: Arie van Dalen

Foto’s

Beschikbaar gesteld door Joods Historisch Museum, Nationaal Monument Kamp Vught, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en uit privécollecties

© Niets van deze foto’s mag gebruik worden zonder toestemming van de direct betrokkene.

Fondsenwerving en financieel management

Arie van Dalen en Mirjam Huffener

Budgetbewaking

Bennie Vlaskamp (bestuurslid Stichting Sobibor)

Klankbordgroep

Christel Tijenk (hoofd educatieve dienst Nationaal Monument Kamp Vught, thans werkzaam bij Herinneringscentrum Westerbork)
Karen Polak (hoofd educatieve dienst Anne Frank Stichting)
Rozette Kats (gastspreker WOII–heden en voormalig bestuurslid stichting Joodse OorlogsKinderen)
em. prof. dr. Ido Abram (specialist intercultureel onderwijs en holocaust-educatie)
prof. dr. Johannes Houwink ten Cate (directeur Centrum voor Holocaust en Genocide Studies)
Sanne van de Goor (hoofd educatieve dienst Nationaal Monument Kamp Vught)
Erik Guns (coördinator gastsprekers WOII–heden en werkzaam bij Herdenkingscentrum Westerbork)

Subsidies

Dit project werd mogelijk gemaakt door subsidies van:
Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport
Mondriaan Stichting
Stichting Levi Lassen
Stichting Democratie en Media
en particuliere bijdragen

Met dank aan

Voor hun medewerking en ondersteuning dankt de Werkgroep ZART voorts:
Nationaal Monument Kamp Vught, Centrum voor Holocaust en Genocide Studies, Gerard Mensink (Verzetsmuseum Amsterdam), Toos de Zeeuw (uitgever geschiedenis educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff), Drukkerij Jubels bv, Carmen Baank, Miriam Bolten, Gerrit Buis, Jort Vanderveen en de bestuursleden van de Stichting Sobibor Marianne Schelvis (secretaris) en Hilde Waage (penningmeester).

Overdracht aan Nationaal Monument Kamp Vught

DVD en lespakket werden gepresenteerd in februari 2007.
Het lesmateriaal werd in 2011 in beheer gegeven van het NMKV.

De interviews

De volledige interviews zijn ondergebracht bij het NIOD getuigenverhalen.nl en DANS.