De rechten van het kind

De Tweede Wereldoorlog is lang geleden. Maar ook tegenwoordig zijn er elke dag vele kinderen slachtoffer. Van oorlog en verminking, moord en mishandeling. Van ondervoeding en ziektes, zoals aids of malaria. Ook kinderarbeid, kinderprostitutie, kindsoldaten zijn nog steeds van nu.

In 1989 namen de Verenigde Naties een verdrag aan waarin de Rechten van het Kind staan. Zoals het recht op onderwijs en goede medische zorg, maar ook het recht om geen honger, uitbuiting of wreedheden te ondergaan.
Maar dit verdrag alleen is niet genoeg. Mensen moeten het doen. Politici, maar ook gewone individuen, jong en oud. Je hoeft geen kledingstuk of voetbal te kopen die het product is van kinderarbeid. Je hoeft niet zwijgend toe te kijken als iemand wordt mishandeld, gediscrimineerd of gepest. Je hoeft mensen niet te veroordelen omdat ze anders zijn dan jij, ergens anders vandaan komen of andere voorkeuren hebben.

Op deze pagina’s een korte beschrijving van het VN-verdrag en links naar een aantal websites, die te maken hebben met de Rechten van het Kind.