In Mauthausen hebben 200.000 gevangenen gezeten, van wie er 119.000 bezweken door de de barbaarse omstandigheden (zoals dwangarbeid in de beruchte steengroeve). Op 4 mei is nog een groep gevangenen vermoord, waarschijnlijk om te voorkomen dat zij zouden getuigen over de gruweldaden in het kamp.