De oprukkende Geallieerden nemen het kamp in gebruik om oorlogsmisdadigers, Duitsers uit veroverde gebieden en Nederlanders die met de nazi’s hebben samen- gewerkt op te slui