Majdanek in Oost-Polen (een concentratie- en vernietigingskamp) is het eerste kamp dat wordt bevrijd. De Duitsers hebben Majdanek al grotendeels ontruimd voordat de Sovjet-troepen het kamp bereiken. Van de laatste gevangenen moeten 1000 mee op een voettocht naar Auschwitz. Ongeveer de helft wordt onderweg doodgeschoten, omdat ze te zwak zijn om verder te lopen. De Sovjet-soldaten treffen nog 1000 zwaar zieke gevangenen in Majdanek aan.
Hoeveel mensen zijn omgekomen in Majdanek staat niet vast. Schattingen lopen uiteen van 250.000 tot 800.000. Een groot aantal is door uithongering gestorven. Tussen de 150.000 en 360.000 zijn vermoord in de gaskamers. Onder hen minstens 100.000 joden. Ook heel veel Russische krijgsgevangenen zijn in Majdanek omgebracht.