De‘Neurenberger wetten’, die bepalen wie bepalen wie als joods moet worden beschouwd, worden nu ook in Nederland van kracht.