In Sachsenhausen hebben in totaal ongeveer 200.000 mensen gevangen gezeten, van wie er 30.000 stierven. Bovendien zijn 13.000 tot 18.000 Sovjet-krijgsgevangenen meteen bij aankomst geëxecuteerd. Nog in februari 1945 zijn er enkele duizenden lichamelijk gehandicapten door de SS vermoord.