Na twee kleine transporten in april wortden nu 1280 mensen weggevoerd. De groep bestaat uit zieken en ouderen met hun gezinsleden en gezinnen met 4 of
meer kinderen. Tot de groep behoren 176 kinderen.