Vanaf 8 augustus 1941 mochten joodse Nederlanders nog maar 1000 gulden in huis hebben. Dat bedrag gaat nu omlaag naar 250 gulden. De rest moeten ze op een bankrekening zetten. Ook moeten ze opgeven welke waardepapieren, zoals aandelen, ze bezitten.