Joodse Nederlanders die met een niet-joodse man of vrouw zijn getrouwd (‘gemengd-gehuwden’) moeten zich nu ook laten registeren..