Met het smoesje dat joden uit Nederland mogen emigreren, bereidt dit bureau hun deportatie
(= wegvoering naar concentratie- en vernietigings- kampen) voor.