Joodse kinderen in Nederland verdwijnen uit hun oude klas en moeten naar joodse scholen.