Met de ‘ariërverklaring’ geven de ambtenarenaan niet joods te zijn. De nazi’s gebruiken het woord ‘ariër’ om mensen aan te duiden van het zogenaamd superieure ‘Germaanse ras’