De bezetting van heel Tsjecho-Slowakije(tegenwoordig Tsjechië en Slowakije) was juist niet afgesproken in het Verdrag van München. Chamberlain protesteert, maar doet niets.