Deze wetten zeggen welke mensen als ‘joods’ moeten worden beschouwd.