Duitsland is nu officieel een éénpartijstaat. Alle vakbonden, werkgeversorganisaties, culturele organisaties en jongerenorganisaties worden opgeheven en vervangen door nazi-organisaties. Radio en pers komen eveneens onder totale controle van de nazi’s.